Železniční přeprava

Provádíme nákladní přepravy tzv. na klíč a dále technologické přepravy v rámci stavební činnosti na železnici po celé České Republice i na Slovensku. Např. navážení a pokládka kolejnic, doprava nových a vytěžených pražců, sypání štěrků, nakládka a odvoz zeminy.

Kontakt: stehlik@ids-lococare.cz, +420 777 491 367

Fotogalerie
Albertova 229/21, Olomouc, CZ - 779 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 80362

IČO: 08391211; DIČ: CZ08391211

Člen holdingu IDS building corporation, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2016